terug

Persbericht International Scoliosis Awareness Day

19-06-2014

De Vereniging van scoliosepatiënten organiseert op 28 juni 2014 voor de eerste keer International Scoliosis Awareness Day (ISAD).

De dag is met name gericht op maatschappelijke bewustwording en het vergroten van het besef over de impact van scoliose op het persoonlijk leven en dat van deelgenoten. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom, die vroegtijdig op scholen zou moeten worden ontdekt om tijdige en adequate behandeling in te kunnen zetten.

Door de Vereniging van scoliosepatiënten wordt dit jaar voor de eerste keer International Scoliosis Awareness Day (ISAD) georganiseerd. Ook in Engeland, Amerika, Duitsland en Zwitserland wordt hier aandacht aan besteed en de dag wordt gesteund door de Scoliosis Research Society (SRS). Het aantal landen waarin deze dag wordt georganiseerd groeit gestaag.

Doelstelling voor deze dag is om scoliose zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de kennis over scoliose te vergroten, begrip te kweken voor scoliosepatiënten en hun omgeving en hen te steunen. De vereniging heeft infoposters uitgebracht die zijn opgenomen op www.scoliose.nl onder Nieuws en onder Activiteiten. Henk Buter, voorzitter van de vereniging, licht toe dat zo’n campagne uiteraard ook is gericht op het verbreden van de kennis over scoliose. Daarbij vraagt hij speciale aandacht voor vroegtijdige ontdekking van scoliose in Nederland. School- en jeugdartsen besteden op scholen te weinig aandacht aan houding en bewegen van kinderen. Daardoor wordt scoliose vaak te laat ontdekt, waardoor een tijdige behandeling sterk wordt bemoeilijkt. Dit leidt tot gezondheidsschade bij de patiënt en tot dure operaties, waarvoor te lange wachttijden gelden.

Ook in 2015 staat een International Scoliosis Awareness Day gepland.