terug

Politieke agenda scoliose

26-05-2010

De Vereniging van scoliosepatiënten is ook actief in Den Haag. Juist in deze tijd van politieke veranderingen proberen wij als belangenbehartiger van ca. 60.000 mensen met een scoliose onze zorgen over scoliosezorg in Nederland  onder de aandacht te brengen van de politieke partijen. Wij bepleiten maatregelen om de zorg te verbeteren en de te lange wachttijden voor operaties te verkorten. Hiertoe hebben wij onder meer het volgende gedaan.

In oktober 2009 hebben wij het rapport Behandeling scoliosepatiënten ziekenhuizen 2008 met een begeleidende brief naar de vaste Kamercommissie Volksgezondheid gestuurd.

Mede naar aanleiding van dit rapport zijn er in februari 2010 Kamervragen gesteld en het antwoord van de Minister is in maart 2010 ontvangen. De vereniging heeft haar standpunt over deze antwoorden in mei 2010 neergelegd in een notitie.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de vereniging de factievoorzitters van de politieke partijen een brief gestuurd waarin een dringend oproep is gedaan aan de partijen zich in te zetten voor een adequate scoliosezorg in Nederland en om te zorgen voor meer adequater vergoedingssysteem dan thans voor scolioseoperaties geldt.