terug

Waarschuwing

08-10-2013

De Vereniging van scoliosepatiënten ziet de laatste tijd een steeds agressievere benadering van scoliosepatiënten via internet met aanbiedingen zoals gratis intakes, 3D-scan’s en intakegesprekken. Deze zijn veelal een opmaat tot zeer dure behandelingen die niet verzekerd zijn (en dus voor eigen rekening komen). Voor de diagnose scoliose en een op het individu toegesneden behandelplan adviseren wij altijd een orthopeed te consulteren in één van de, in scoliose gespecialiseerde, ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen staan vermeld op onze website. Dat is verzekerde zorg en kost de patiënt dus niets. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.