Lid worden

De Vereniging van scoliosepatiënten komt op voor de belangen van patiënten en hun partners en familie. Door lid te worden draag je bij aan meer onderzoek, voorlichting en betere voorzieningen voor scoliosepatiënten. Bovendien ben je als lid altijd op de hoogte van het laatste nieuws en kun je kennis en ervaringen uitwisselen tijdens de bijeenkomsten en workshops.

 

Voordelen

  • toegang tot specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
  • gratis het kwartaalblad Wervelingen met hierin het jeugdkatern Werveldingen4YOU
  • altijd op de hoogte van het laatste nieuws en onderzoek via de website en nieuwsbrief (vanaf zomer 2016)
  • korting op een ziektekostenverzekering
  • korting op publicaties van de vereniging en op artikelen in de webshop

 

Word nu lid door onderstaand formulier volledig in te vullen en te versturen! Met het gekozen wachtwoord kan na verwerking van de aanmelding ingelogd worden op het ledengedeelte van de website. Het inloggen is mogelijk nadat dit per e-mail door ons bevestigd is.

Let op: ook bij betaling via IDEAL is het noodzakelijk om uw bankrekeningnummer in te vullen, zodat wij uw betaling van het lidmaatschap kunnen verwerken in onze administratie. 

Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks € 25,- bij automatische incasso. 

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL54 INGB 0002663832

Let op: de contributie wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bekijk hier het overzicht.


Ik verleen hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de Vereniging van scoliosepatiënten om jaarlijks de door de vereniging vastgestelde contributie af te schrijven. Met het aankruisen van deze machtiging ga ik akkoord met de regels van het machtigen. Ik vul mijn bankrekeningnummer hieronder in.

Dankzij de automatische incasso, die jaarlijks in februari plaatsvindt, kan onze vereniging de jaarcontributie laag houden. De automatische incasso kan uiteraard op ieder moment door de rekeninghouder worden ingetrokken.

In het geval van zwaarwegende bezwaren tegen automatische incasso, ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek voor de toezending van een jaarlijkse acceptgiro. Dit verzoek kan verstuurd worden aan: penningmeester@scoliose.nl. Bij betaling per acceptgiro bedraagt de contributie € 30,- per jaar
Ik betaal met IDEAL.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bankrekening nummer (IBAN):
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord bevestiging:
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen


Ik ben:
Zelf Scoliosepatiënt, geboortedatum:
- -
Familie van een scoliosepatiënt
Een beroepskracht t.w.:
Anders t.w.:

Verstuur Inschrijving Lidmaatschap

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap van de vereniging duurt tot het eind van het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Je kunt schriftelijk opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met een opzeggingstermijn van vier weken.