Overige publicaties

EMB kinderen en scoliose                                                                                  

Recentelijk heeft het paramedisch team van De Blauwe Vogel, een kinderdagcentrum van Amerpoort, een folder uitgebracht die informatie geeft over en richtlijnen voor het observeren en behandelen van een scoliose bij kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).


De Blauwe Vogel biedt begeleiding en behandeling aan kinderen met EMB. De folder is een update van een in 2008 uitgebrachte eerste versie en is nu ook digitaal beschikbaar. Lees meer in de folder en de behandelrichtlijn Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen.

De Folder Scoliose bij kinderen met EMB (bron: Amerpoort) en de behandelrichtijln zijn gratis te downloaden via onderstaande links.


DOWNLOAD EMB kinderen en scoliose

DOWNLOAD de behandelrichtlijn Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen