Wervelingen Herfst 2009

Het herfstnummer heeft als thema: ‘Scoliose en werk’.

Sterk(er) naar Werk!

´Het uitgangspunt moet zijn optimale maatschappelijke participatie, voor iedereen!´

Interview met arbeidsdeskundige Dorothé Mulders-Geurts. In 2008 won ze de Arbeidsdeskundige Award voor het project ´Sterker naar Werk´. Hierbij wordt een betere dienstverlening voorgesteld voor mensen die te maken hebben/krijgen met gezondheidsklachten, door het onderwerp arbeid al in een vroeg stadium steviger te verankeren in de eerstelijns gezondheidszorg.

Studenten praten liever niet over hun scoliose

‘In Nederland studeren 75.000 studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.’

Een scoliose kan tijdens je studie klachten met zich meebrengen, die deelname aan het reguliere studieprogramma belemmeren of de studievoortgang vertragen. Handicap + Studie, is een organisatie die studenten en hogere onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) adviseert over voorzieningen voor mensen met een beperking.

Scoliose en werk

Op de oproep van de redactie in de vorige Wervelingen op het onderwerp ‘scoliose en werk’ kwamen een paar reacties binnen. In deze Wervelingen twee (werk)ervaringsverhalen van vrouwen met scoliose.

Lang ziek thuis? Dat bepaal ik zelf wel! (persbericht Welder, juni 2009)

Met Digitale Reisgids helpt Welder zieke werkende weer aan de slag te komen.

Wat doet het Juridisch Steunpunt?

Het Juridisch Steunpunt is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De CG-Raad heeft met organisaties als de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie), de Nierpatiëntenvereniging LVD en VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) opgebouwde ervaring en kennis gebundeld. De uitvoering van het Juridisch Steunpunt is ondergebracht bij Stichting De Ombudsman in Hilversum. Het project wordt financieel ondersteund door het Fonds PGO.

Voor wie?
Het Juridisch Steunpunt helpt mensen op weg in de ingewikkelde wirwar aan regels op het terrein van onder meer sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting.

Van het bestuur

De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Even voorstellen:

Een nieuw bestuurslid en nieuw redactielid stellen zich voor.

Veertig jaar rugpatiënt met het devies: ‘zet je rug uit het hoofd’

Een vrouw met scoliose vertelt wat het voor haar betekent om al veertig jaar als rugpatiënt door het leven te gaan.

Redactieleden gevraagd m/v

De redactie is op zoek naar nieuwe leden. Zie ook de vacature op deze website.

De lier van Apollo op je rug… (egoverhaal)

Elf jaar worden was geen pretje. Niet voor mij. Het was het jaar waarin ik voor het eerst ongesteld werd en nog van niks wist, wat in 1955 niet ongebruikelijk was. Ook moest ik een bril gaan dragen en onze nieuwe huisarts constateerde een scoliose, waarvoor ik onmiddellijk naar een specialist werd doorgestuurd. Terwijl mijn vriendinnen met make-up en hakjesschoenen gingen experimenteren, moest ik een dom brilletje op, stevige stappers aan - met aan één kant een hakverhoging - en slapen in een gipsbed; een raar groot lomp ding met de afdruk van mijn billen en rug, waardoor ik niemand meer op mijn kamer durfde vragen.

Rug en werk

(column)

Een optimale kwaliteit van leven met een scoliose

Iedereen streeft naar een goed leven, ook als je een aandoening zoals een scoliose hebt. Wat een goed leven inhoudt, is voor iedereen anders. En de invloed die het hebben van een scoliose daarop heeft, ook. Om toch te kunnen onderzoeken welke invloed een aandoening heeft op het leven heeft men de term ‘ervaren kwaliteit van leven’ ingevoerd. Je zou kunnen denken dat deze ‘ervaren kwaliteit van leven’ samenhangt met de ernst van de aandoening die men heeft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit echter maar gedeeltelijk het geval: sommige mensen die objectief gezien een aandoening in lichte mate hebben, kunnen een lagere kwaliteit van leven ervaren dan mensen die objectief gezien dezelfde aandoening in ernstiger mate hebben. De ernst van de aandoening is dus niet allesbepalend. Wat dan wel?

De brievenbus

Lezers schrijven naar de redactie...

Voor u gelezen:

  • Doe de Wtcg-test!
  • Lage rugpijn: beweeg met mate.


Boekpresentatie ‘Diagnose Scoliose

De schrijfster van de serie artikelen in Wervelingen heeft over haar leven met scoliose een boekje uitgebracht.

The Islanders

(culturele bijdrage)

Inhoud Werveldingen 4YOU!

De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • Kom ook naar de Back-talk.dag!
  • Redactiemaatje gezocht
  • Indrukwekkend India (deel 2). Een van de jeugdredactieleden vertelt over haar reis naar India.
  • Scoliose en werk (de jeugdredactieleden vertellen over hun ervaringen met bijbaantjes)
  • Voor jou geprobeerd: Zumba
  • Mop
  • De vraag van vandaag: Geeft scoliose beperkingen met betrekking tot een bijbaantje?


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Sterk(er) naar Werk!
Project ´Sterk naar Werk, ziek en mondig in de eerste lijn´:
www.weldergroep.nl/corporate/projecten/sterk-naar-werk-ziek-en-mondig-in-de-eerste-lijn
www.ziekenmondig.nl

Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen:
www.arbeidsdeskundigen.nl

Rechten en plichten werknemer Wet verbetering poortwachter (Wvp):
www.szw.nl

Studenten praten liever niet over hun scoliose

Handicap + Studie:
www.handicap-studie.nl
www.onderwijsenhandicap.nl.

Wat doet het Juridisch Steunpunt?
www.juridischsteunpunt.nl

Lang ziek thuis? Dat bepaal ik zelf wel!
www.reisgidswerknemer.nl
www.weldergroep.nl

Een optimale kwaliteit van leven met een scoliose
www.ggznederland.nl

Doe de Wtcg-test
http://www.testwtcg.nl/Popup.aspx
www.meerkosten.nl
www.cg-raad.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.