Wervelingen Herfst 2010

Het herfstnummer heeft als thema ‘scoliosezorg in Nederland’.

Scoliosezorg moet beter
‘Overheid moet financiële ruimte scheppen voor goede scoliosezorg in Nederland’
Het bestuur van de Vereniging van scoliosepatiënten heeft vier jaar geleden het initiatief genomen tot kwaliteitsverbetering van scoliosezorg in Nederland. Er werden onder andere gesprekken gevoerd met orthopeden en raden van bestuur van een aantal ziekenhuizen, waarbij de vereniging haar bezorgdheid heeft geuit over de achteruitgang van de scoliosezorg in ons land. In een gesprek met de voorzitter van onze vereniging, Henk Buter, wordt duidelijk welke acties het bestuur heeft genomen om de kwaliteitsverbetering van scoliosezorg in gang te zetten, wat de resultaten zijn tot nu toe en welke vervolgstappen er genomen moeten worden.

Meer geld nodig voor scoliosezorg
Voorzitter Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) roept politiek op om scoliosezorg financieel te steunen
De scoliosezorg in Nederland staat onder grote druk wat leidt tot medisch onverantwoorde wachttijden voor operaties. Dat bleek uit de inventarisatie van de Vereniging van scoliosepatiënten in 2008. Bijna alle ziekenhuizen die scoliose behandelen deden aan dit onderzoek mee. Orthopedisch chirurg Jan van Mourik, voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) noemt deze uitkomst ‘onthutsend’

In gesprek met zorgverzekeraar CZ
De Vereniging van scoliosepatiënten timmert hard aan de weg om de scoliosezorg in Nederland verbeterd te krijgen. Maar dat kan zij niet alleen. De rol van de politiek en van zorgverzekeraars is hierbij van groot belang. Daarom dat de redactie een bezoek bracht aan de derde grote zorgverzekeraar, CZ. Zorginkoper Nico Martens en medisch adviseur Marco Persoons geven antwoorden op prangende vragen vanuit de vereniging hoe CZ tegen de scolioseproblematiek aankijkt en hoe CZ haar steen kan bijdragen aan een verbetering van de scoliosezorg.

Voldoende budget voor scoliosezorg bij Sint Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek in Nijmegen geldt als een van de specialistische ziekenhuizen in Nederland waar scoliosepatiënten terecht kunnen voor een behandeling. Er is voldoende budget om de wachtlijst voor scolioseoperaties in de hand te houden, zo blijkt uit het gesprek dat de redactie voerde met orthopedisch chirurg dr. P.P. Horsting. Dr. Horsting is sinds 2006 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Scoliosezorg is een van de speerpunten binnen het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
‘Ministerie van VWS moet urgentie inzien van problematiek’
Kwalitatief goede zorg voor scoliosepatiënten staat hoog in het vaandel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Dat werd duidelijk uit het gesprek dat de redactie voerde met de voorzitter van de Raad van Bestuur, dr. D.J. (Douwe) Hemrika en orthopedisch chirurg dr. F.R.A.J. (Frank) de Meulemeester.

Neurochirurg Prof. dr. W. Peul gebiologeerd door wervelkolomchirurgie
De eerste afspraak met neurochirurg Professor W. Peul (46) in het Leids Universitair Medisch Centrum ging op het laatste moment niet door vanwege een spoedoperatie. Ook daar heb je als neurochirurg natuurlijk mee te maken. Gelukkig trof de redactie hem bij de vervolgafspraak aan op zijn andere werklocatie, het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. Hij wisselt deze locatie af met zijn hoofdlocatie LUMC. Peul, een enthousiaste man, die zich onder andere voor meer dan honderd procent inzet om de LowLands Spine Surgery Group op te zetten.

Van het bestuur
De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Even voorstellen: nieuw redactielid
De redactie is uitgebreid met een nieuw lid.

Ontdekken
Een moeder vertelt over de ontdekking van scoliose bij haar dochter.

Vragen tijdens bijeenkomst in het Amphia Ziekenhuis
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst die de vereniging organiseerde op 21 april jl. gaven orthopedisch chirurg Eric Hoebink en instrumentmaker Bas van Gijzel na afloop antwoord op vragen uit het publiek. In de vorige Wervelingen kon u een verslag lezen van de bijeenkomst maar door ruimtegebrek konden we de vragen en antwoorden daarin niet meenemen.

Scoliose, een echte houdingsstoornis - Door P.J.M. van Loon, orthopedisch chirurg
Hoe is het wegdraaien van de rug te voorkomen of aan te pakken?
Wat scoliose is weet iedereen toch? In Wervelingen of door de dokter wordt het beschreven als een bijzondere verkromming van de rug, die kinderen kunnen ´krijgen´, ook als ze verder helemaal gezond zijn. Leuk is dat niet om te hebben. Het is geen ziekte, maar scoliose kan op verschillende manieren van invloed zijn op je normale leven. Niet alleen als groeiend kind, maar de verkromming van de rug kan ook later last of zelfs echte problemen geven.

Tijdens het filmen heb je veel rust en geduld nodig
Open en eerlijke DVD over scoliose
Het gaat goed met het filmen van de voorlichtings-DVD voor jongeren. Het project loopt op rolletjes, en het duurt niet lang meer voordat de cameraploeg voldoende materiaal geschoten heeft. Psychologe Nel Kleverlaan uit Alkmaar is de regisseur van de DVD. Deze duizendpoot vertelt hoe het de filmploeg tot nu toe is vergaan.

Voor u gelezen:
Positie van de cliënt versterkt met nieuwe wet.

De brievenbus:
Mijn scoliose-zorg.

De tussensfeer
Culturele bijdrage

Inhoud Werveldingen 4YOU!
De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • Gezocht: enthousiaste jeugdredactieleden die niet kunnen stoppen met schrijven!
  • Vakantielotgenoten gezocht
  • ....(piep)....Scoliose..!
  • Het scolioseverhaal van Sabine
  • Op reis met een pasgeopereerde scoliose

Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.