Wervelingen Herfst 2011

Het herfstnummer heeft als thema ‘scoliose en bewegen’.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Sport, bewegen, welzijn, ouderen, jeugd, allemaal thema’s waar NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) zich mee bezig houdt en waar directeur Clémence Ross haar hart bij heeft liggen. Enthousiast vertelt ze, samen met adviseur implementatie Toine van de Wert, over de missie van NISB en hoe ze de uitdaging aangaan om gericht te werken naar resultaat.

‘Recreatief sporten vormt zelden probleem voor scoliosepatiënt’
Aldus sportarts Els van den Eede. Zij is een van de sportartsen die werkzaam zijn binnen de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In het kader van dit themanummer interviewde de redactie deze ‘specialist in beweging’.

Sporten met een scoliose: waarin kan de oefentherapeut Cesar begeleiden?
Twee voorbeelden uit de praktijk van Saskia van der Drift, oefentherapeut Cesar

Door de ervaring en resultaten die ik de laatste jaren met scoliosepatiënten in de gehele Haarlemmermeer vergaard heb, kreeg ik via collega’s van de fysiotherapie steeds meer scoliosepatiënten doorverwezen. Ook bij de huisartsen bleef dit niet onopgemerkt. Het gevolg was een grote diversiteit aan hulpvragen, waarbij er één soort hulpvraag mijn interesse wekte: ‘ik wil graag van mijn klachten af zonder dat mijn prestaties eronder lijden’. In dit artikel wil ik twee invloeden van de scoliose bespreken: de negatieve invloed bij het paardrijden en de enigszins positieve bij sporten zoals windsurfen. De laatste is mogelijk ook te vertalen naar sporten zoals hockey en tennis.

Lichaamsbeweging: gezond en ontspannen
Bewegen is belangrijk, dat weten we allemaal. Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Toch blijkt een hele groep mensen met een beperking niet te bewegen. Dit zegt Wilma Griffioen, docent Atacoyo - een vorm van aangepast bewegen - bij het sport- en fitnesscentrum van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Atacoyo is een trainingsmethode op muziek, waarin conditie-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen elkaar afwisselen. Op onze jubileumdag op 8 oktober jl. verzorgde Wilma een workshop Atacoyo voor ons.

Ervaringsverhaal: Atacoyo – een leuke manier om je lichaam lekker los te maken!
Een van onze redactieleden volgde een proefles Atacoyo en vertelt hoe dat eraan toeging.

Gamen in het revalidatiecentrum
In revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht is gamen opgenomen in het revalidatieprogramma. Het wordt meestal ingezet in groepsverband en soms individueel. Fysiotherapeut José Ermers vertelt over het nut van gamen bij het revalidatieproces en de resultaten die ermee worden behaald.

Liever lui dan moe...
Column Wervelwindje

Vereniging van scoliosepatiënten bestaat 30 jaar!
Het is alweer vijf jaar geleden dat onze vereniging groots haar 25-jarig jubileum vierde. Die dag staat nog vers in ieders geheugen gegrift en nu hebben we op 8 oktober jl. alweer het 30-jarig jubileum gevierd. Van de jubileumviering konden we helaas nog geen verslag doen in deze Wervelingen, maar in het komende winternummer kunt u uitgebreid lezen hoe deze dag is verlopen.

Release DVD ‘Verdraaid lastig… als je scoliose hebt’
Op 8 oktober jl. is het eerste exemplaar van de door de Vereniging van scoliosepatiënten gerealiseerde DVD ‘Verdraaid lastig… als je scoliose hebt’ uitgereikt tijdens de jubileumdag van de vereniging in de ReeHorst in Ede. Deze unieke DVD is specifiek gericht op jongeren met scoliose. De DVD wordt de leden van onze vereniging die deze Wervelingen ontvangen als jubileumgeschenk aangeboden bij dit blad. Vanaf 16 oktober 2011 is de DVD verkrijgbaar in de webshop op www.scoliose.nl.

Van het bestuur
De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Factsheets kwaliteitscriteria behandeling scoliose
Na het uitbrengen van het rapport ‘Algemene kwaliteitscriteria behandeling scoliose’ in 2010 heeft de Vereniging van scoliosepatiënten begin 2011 factsheets gestuurd naar de scoliose behandelende ziekenhuizen in Nederland met het verzoek de factsheets in te vullen, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre de ziekenhuizen voldoen aan de in het rapport vermelde kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn na overleg met behandelend orthopedisch chirurgen vastgesteld.

Even voorstellen: nieuw redactielid

In Memoriam dr. G.H. Slot
Op 26 augustus jl. is dr. G.H. Slot op 78-jarige leeftijd overleden. Tot aan zijn pensionering in 1997 was hij als orthopedisch chirurg werkzaam in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Dr. Slot is van grote betekenis geweest voor de orthopedie in het algemeen en de wervelkolomchirurgie in het bijzonder. Veel van de huidige orthopeden hebben tijdens hun opleiding van hem de fijne kneepjes van het vak geleerd.

De rol van de helpende gedachten in het omgaan met scoliose
There are no facts, only interpretation (Friedrich Nietsche)

Omgaan met scoliose lijkt voor de een veel gemakkelijker dan voor de ander. Dat geldt voor zowel mensen die zelf een scoliose hebben, als mensen in hun omgeving zoals partners en ouders. Eén van de factoren daarin blijkt te zijn dat diegene die het er niet zo moeilijk mee hebben, anders denken dan mensen die het er wel moeilijk mee hebben.

De brievenbus
Met ingezonden verhalen van lezers.

Voor u gelezen:

  • Grote scoliosecentra slaan handen ineen
  • Kwaliteitsimpuls voor medisch-specialistische zorg
  • Medische missers


Massage
Column Wervelwindje

Mensen met een rugprobleem
Culturele bijdrage

Inhoud Werveldingen 4YOU!
De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor jongeren:

  • Release DVD ‘Verdraaid lastig… als je scoliose hebt’
  • “Blijf goed oefenen” (interview met jongen die meespeelde op de DVD)
  • Nieuw jeugdredactielid
  • Verantwoord of onverantwoord (verhaal over schaatsen)
  • Fysiotherapie op de sportschool
  • Gespot op het web: www.spreekbeurten.info


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Nederlands instituut voor Sport en Bewegen
www.nisb.nl
www.sportiefbewegen.nl

Sporten met een scoliose
http://www.everyoneweb.com/otcvanderdrift
http://www.vanvliet-oefentherapie.nl/index.php/hso
www.oefentherapeut.nl

Voor u gelezen
www.kwaliteitskoepel.nl
www.npcf.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.