Wervelingen Lente 2010

Het lentenummer heeft als thema ‘Bracebehandeling bij scoliose’.

Bracebehandeling bij scoliose

Het dragen van een brace maakt een wezenlijk onderdeel uit van de scoliosebehandeling tijdens de groei. De brace gaat verergering van de scoliose tegen. Helaas zorgt hij er niet voor dat de ruggengraat weer helemaal recht wordt. Want wat eenmaal krom is, wordt door een brace niet meer recht. Ook blijft er een kans bestaan dat er na de bracebehandeling alsnog een operatie nodig is. De bracebehandeling bij jongeren duurt tot het einde van de groei. Dat betekent dat de brace jaren gedragen moet worden.

"Je kunt een brace toch niet verstoppen zeg ik altijd, dus speel maar open kaart"

Ieder kind of jongere met een scoliosebocht van meer dan 28 graden die progressie vertoont, krijgt een brace. De brace moet er voor zorgen dat de rug in de groei zoveel mogelijk recht groeit. Edwin Verbrugge is orthopedisch adviseur (instrumentmaker) en is sinds kort lid van de Raad van Advies van onze vereniging. Hij maakt al 17 jaar braces voor kinderen en jongeren in het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij vertelt over zijn vak en geeft een aantal tips.

Drie dochters in een brace, hoe ga je daarmee om?

Een gezin met vier dochters, waarvan er drie scoliose hebben en een brace dragen, maakte tijdens de Back-talk.dag in november 2009 voor het eerst kennis met de Vereniging van scoliosepatiënten. De moeder vertelt dat het een leuke ontmoeting was, ook voor de kinderen. Zij spraken andere meiden met scoliose en zagen hoe zij hiermee omgingen. Dat was voor hen een eye-opener. De redactie bezocht de familie en luisterde naar hun verhalen.

Scoliose en andere aandoeningen

Scoliose is een houdingsafwijking die in de meeste gevallen op zichzelf voorkomt. Scoliose kan ook voorkomen als gevolg van een andere aandoening. Er is hierbij een onderscheid te maken in neuronmusculaire oorzaken (aandoeningen van zenuwen of spieren), bindweefselaandoeningen en syndromen. Een aantal van de aandoeningen waarbij een scoliose kan voorkomen, zal in het volgende stukje kort aan bod komen. Er wordt slechts een opsomming van een aantal aandoeningen gegeven waar een scoliose bij kan voorkomen. Er zijn uiteraard nog meer aandoeningen waarbij scoliose kan ontstaan.

Heb je scoliose en wil je meedoen aan een DVD voor en over jongeren?

Nel Kleverlaan, filmmaker, heeft van de Vereniging van scoliosepatiënten opdracht gekregen om een DVD te maken voor en over jongeren met een scoliose. Zie ook de oproep op deze website.

Algemene voorlichtingsbijeenkomst over scoliose en de behandeling ervan

Woensdag 21 april 2010 in het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21 te Breda. Aanmelden kan via ‘bijeenkomsten’ op deze site.

Van het bestuur

De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Scoliose en oefentherapie Cesar of Mensendieck

Veel scoliosepatiënten worden naar de oefentherapeut Cesar/ Mensendieck verwezen met de diagnose ’verkeerde houding’. Op dat moment weten we nog niet wat de oorzaak is van de verkeerde houding. De oefentherapeut zal dan ook tijdens het eerste contact - de anamnese - erachter proberen te komen wat er aan de hand is; heeft de patiënt wel of geen klachten, wat zijn de klachten en door welke factoren worden ze beïnvloed. In dit artikel wordt een aantal oefeningen en tips gegeven.

Optimale kwaliteit van leven met een scoliose (deel 3)

Het hebben van een scoliose kan stress met zich meebrengen. Lichamelijke stress, doordat mensen met een scoliose meer moeite moeten doen om zich rechtop te houden. Geestelijke stress, doordat er vragen rijzen zoals: welk beroep kan ik kiezen, kan ik mijn huidige beroep volhouden, hoe zal de toekomst eruit zien en dergelijke.

Er even tussenuit - ook voor mensen met een lichamelijke beperking

Voorzichtig komt de lente weer te voorschijn. Wie krijgt er geen zin in om definitief de winterkleding op te ruimen en de zomerkleding uit de kast te halen of de stad in te gaan om iets nieuws te kopen? Misschien zelfs al voorzichtig reisgidsen aan het doorbladeren of er een vakantie voor de zomer tussen zit? Voor veel mensen is dat heel normaal. Net als elke ochtend na het douchen te ontbijten en richting school of werk te gaan. Toch is juist het ‘alledaagse’ voor een deel van ons niet zo gewoon. Dit artikel geeft informatie over de mogelijkheden om op vakantie te gaan, ook als je een beperking hebt.

Mijn verhaal over scoliose

(ervaringsverhaal)

Rond 1984/1985 is bij mij ook een scoliose ontdekt. Ik was toen 18 jaar, werkte in het bedrijf van mijn ouders en volgde nog twee dagen in de week een opleiding. Op mijn 14e had ik een vermoeide en pijnlijke rug waarmee ik naar de huisarts ging. Die verwees mij naar het ziekenhuis voor onderzoek. Naar aanleiding van de foto’s kreeg ik van de huisarts te horen dat mijn rug niet helemaal recht was, maar omdat ik nog niet uitgegroeid was, dacht de arts dat dit wel weer recht zou trekken. Einde controle dus en ik ging gewoon weer verder met mijn balletlessen en werken bij mijn ouders in de zaak.

Het verhaal van Annick

(ervaringsverhaal)

Een scoliosepatiënte vertelt over haar scoliose en de operaties die ze op 12-jarige leeftijd onderging.

Bracebehandeling

(column)

De brievenbus

Rubriek met ingezonden brieven en e-mails van lezers.

MEE wijst u de weg door het doolhof van regels

Voorlichtingsartikel over MEE, een organisatie die ten doel heeft mensen met een beperking te ondersteunen. Diverse mensen met een chronische ziekte hebben gebruik gemaakt van de diensten van MEE (zoals hulp bij het aanvragen van een parkeerkaart en hulp bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, ondersteuning bij het ordenen van de financiën) met positief resultaat. De dienstverlening van MEE is gratis en men komt bij de mensen thuis. Ideaal!

Voor u gelezen:

  • Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging door zorgverzekeraar
  • ZorgkaartNederland.nl gelanceerd
  • Patiëntenervaring.nl


Niet Normaal, of: Anders Anders

(culturele bijdrage)

Inhoud Werveldingen 4YOU!

De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • Gezocht: jongeren met scoliose!
  • De vraag van vandaag: kun je iets onder je brace dragen?
  • “Je kunt je niet voorbereiden op een operatie” (interview met meisje dat een scolioseoperatie heeft ondergaan).
  • Hoi allemaal (column over celebrities met scoliose).
  • Brace: vriend of vijand? (een oefentherapeute Cesar vertelt over haar ‘brace-kinderen’).
  • Lieve allemaal (column over scoliose en onderzoeken)


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Scoliose en oefentherapie Cesar/Mensendieck
www.oefentherapeut.nl

Optimale kwaliteit van leven met een scoliose (deel 3)

http://www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=708
www.ggz.nl
www.ou.nl
http://studiecoach.ou.nl/algemeen/index.php

Er even tussenuit – ook voor mensen met een lichamelijke beperking

www.blauwegids.nl
www.procrustes.nl
www.buitengewoonreizen.nl
www.panvital.nl
www.zorgbuitenland.nl
www.mee.nl
www.zorgeloos.weg.nl

De brievenbus

www.prevoomaatwerk.nl

MEE wijst u de weg door het doolhof aan regels

www.mee.nl

Voor u gelezen

www.patientervaring.nl
www.cbo.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.hetlsr.nl
www.nvdk.org
www.fondspgo.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Werveldingen 4YOU:De vraag van vandaag
www.mbrace.nu


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.