Wervelingen Winter 2008/2009

Het winternummer heeft als thema: ‘Behandeling scoliose bij volwassenen’.

Themabijeenkomst ‘Behandeling scoliose bij volwassenen

Op zaterdag 1 november is de themabijeenkomst ‘Behandeling scoliose bij volwassen’ gehouden. De opkomst is groot: circa 140 leden en introducés zijn naar het Aristo Zalencentrum in Utrecht afgereisd. De locatie is prima en voor iedereen goed bereikbaar. Op twee grote schermen kunnen de gasten de presentaties, gehouden door dr. H.D. Been en professor dr. G. Ligthart, uitstekend volgen. Het ochtenddeel is voor dr. Been. Hij spreekt over ‘lumbaal degeneratieve scoliose’.

Zo goed mogelijk ouder worden, ook met een scoliose

Na een heerlijke lunch start om 14.00 uur de presentatie van Prof. dr. G. Ligthart, klinisch geriater en oud-hoogleraar klinische geriatrie aan de VU in Amsterdam. Ligthart heeft een praktijk voor seniorengeneeskunde in Leiden. Wat doet een geriater en wat wordt er verstaan onder geriatrie?

Afscheid van dr. H.D. Been

Hendrik Douwe (Henk) Been - in 1948 geboren in De Haag - is een vooraanstaand wervelkolomchirurg, werkzaam in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Door de jaren heen heeft hij zeer veel patiënten behandeld, waaronder kinderen en volwassenen met een scoliose of kyfose. Nadat ons bekend werd dat dr. Been op 1 april 2009 met vervroegd pensioen gaat, vond de redactie het de hoogste tijd voor een interview met deze bevlogen wervelkolomchirurg.

Is osteoporose (botontkalking) te voorkomen?

Osteoporose is een ‘ziekte van te weinig’ bot. Bij osteoporose is er sprake van een verminderde botmassa waardoor botten breekbaar en poreus kunnen worden. De ziekte wordt ook wel ‘botontkalking’ genoemd. Vaak wordt de ziekte pas ontdekt als iemand een bot breekt. Dat is jammer, want osteoporose is vaak te voorkomen als het op tijd ontdekt wordt. Een reden voor Wervelingen om onze lezers informatie te verstrekken over het ontstaan én voorkomen van osteoporose.

Van de voorzitter

De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Even voorstellen:

Koos Manschot, de nieuwe penningmeester

Hoe ziet een goede werkplek eruit?

In het herfstnummer hebben we het gehad over de ideale zithouding. In dit nummer nemen we de inrichting van de werkplek en de werkhouding onder de loep. Dé ideale werkhouding bestaat niet. Om lichamelijke overbelasting te voorkomen is een afwisseling in werkhouding belangrijk. Naast een goede werkhouding is de inrichting van de werkplek van essentieel belang. Algemeen geldt dat een werkplek zo moet zijn ingericht dat je je werkzaamheden kunt uitvoeren zonder daarbij risico op gezondheidsschade op te lopen. Dit artikel behandelt de zit(-sta) werkplek en het beeldschermgebruik; gevolgd door enkele nuttige tips waarmee direct aan de slag gegaan kan worden.

Scoliose en arbeidsongeschiktheid

Niet iedere scoliose brengt gelukkig een arbeidsbeperking met zich mee. Niet iedereen zal dan ook te maken krijgen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit artikel worden de drie arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kort besproken. Daarna volgt een gesprek met Leo Lambo, vertegenwoordiger van de Belangenbehartiging Arbeidsongeschikten Utrecht (BAU). BAU biedt kosteloos ondersteuning wanneer mensen te maken hebben met een situatie van arbeidsongeschiktheid.

‘Ieder mens heeft capaciteiten’

Een gesprek met Leo Lambo, Belangenbehartiging Arbeidsongeschikten Utrecht (BAU)

BAU draait spreekuren waar mensen terecht kunnen met vragen op het gebied van sociale zekerheid, werk en inkomen. De BAU adviseert, helpt bij het opstellen van bezwaarschriften en verwijst door naar voordelige juridische hulp wanneer dat noodzakelijk is.

Diagnose scoliose – deel 2

Een autobiografisch verhaal over de enorme impact die een ernstige scoliose op een mensenleven heeft.

Een scoliose, nou en? Maar wat, als je van je vijftiende tot en met je eenentwintigste drie scolioseoperaties moet ondergaan met pijn, heel veel pijn na de operaties? Wat doet dit met iemands leven? En wat als je van je twaalfde tot en met je vijftiende in een opvallend korset moet lopen? Nou en? Het zal je hele verdere leven beïnvloeden in alles wat je om je heen hoort, ziet en doet. En de pijn zal altijd blijven...

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Vanaf 2009 vervalt de fiscale regeling ‘Buitengewone uitgaven’. U kunt deze regeling voor het laatst gebruiken bij de aangifte over 2008. Hiervoor in de plaats krijgen chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks automatisch een tegemoetkoming. Die is bedoeld voor de extra kosten die zij hebben door hun gezondheidsproblemen en die niet op een andere manier worden vergoed. Via de belasting blijven alleen specifieke zorgkosten aftrekbaar.

Voor u gelezen

(met nieuws en actualiteiten)

Als je echt wil, kan je (bijna) alles!

(column Wervelwindje)

Volmaaktheid bij Spinoza

(culturele bijdrage)

Inhoud Werveldingen 4YOU!

De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • Mijn scheve Werveldingen (egoverhaal van een jeugdredactielid)
  • De Duitse tennisbaltechniek
  • Wie vertel je wat?
  • Oppasopvoeding
  • Een Smiley als kwaliteitskeurmerk (bron: www.kindenziekenhuis.nl)
  • Blij zijn! (Tips om je weer blij te voelen).
  • Mop
  • De vraag van vandaag


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Zo goed mogelijk ouder worden, ook met een scoliose
www.seniorengeneeskunde.nl
www.kenniscentrum-ouderen.nl
www.nvkg.nl
www.dementia.nl
www.seniorenweb.nl

Is osteoporose (botontkalking) te voorkomen?
www.osteoporosestichting.nl

Scoliose en arbeidsongeschiktheid
www.uwv.nl,
www.ehbw.nl,
www.werkennaarvermogen.nl,
www.weldergroep.nl

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/meva/2008/akkoord-over-regeling.asp
www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=60528
www.minvws.nl
www.cgraad.nl

Voor u gelezen
www.npcf.nl
www.cg-raad.nl
www.re-integratiewijzer.nl
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
www.stopdepijn.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.