Wervelingen Winter 2009/2010

Het winternummer heeft als thema ‘Patiëntveiligheid en patiëntenrechten’.

Landelijke aanpak patiëntveiligheid in ziekenhuizen

Ziekenhuizen zetten alles in om vermijdbare schade in ziekenhuizen met 50% te reduceren. Op welke wijze dit gebeurt wordt duidelijk uit dit artikel.

“Patiënten moeten de kans hebben om bij te dragen aan veiligheid”

Aldus drs. Ian Leistikow, coördinator van het Kenniscentrum Patiëntveiligheid en staflid van de Raad van Bestuur van het UMCU. Voor Wervelingen legt Leistikow uit waarom het project patiëntveiligheid zo belangrijk is voor de gezondheidszorg in het algemeen en voor patiënten in het bijzonder.

Hoe voorkom je wondinfecties na een operatie?

Een van de tien thema’s binnen het VMS Veiligheidsprogramma is: ‘voorkomen van wondinfecties na een operatie’. Omdat we wilden weten wat specifiek de risico’s zijn bij wondinfecties na een (scoliose)operatie namen we contact op met dr. H.Ch. (Charles) Vogely, orthopedisch chirurg in het UMC Utrecht en lid van het expertteam van het VMS Veiligheidsprogramma dat zich met Post Operatieve Wondinfecties (POWI’s) bezighoudt.

Patiëntveiligheidskaart als geheugensteuntje bij de behandeling

Patiënten kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van zorg. Om hen daarbij te ondersteunen is de ‘veiligheidskaart’ ontwikkeld. Op de kaart staan tips die patiënten als geheugensteuntje kunnen gebruiken tijdens hun behandeling. Bijvoorbeeld: geef aan als je iets niet begrijpt, of schrijf op welke medicijnen je gebruikt.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

Representatief onderzoek laat zien dat ruim 80% van de Nederlanders hun rechten in de zorg niet kent. Bijna 70% weet niet waar zij informatie en ondersteuning kan vinden over hun rechten als patiënt. Maar liefst 86% weet niets over hun medisch dossier. Toch belangrijk, nu alle medische dossiers gedigitaliseerd worden voor het elektronisch patiëntendossier (EPD). De belangrijkste rechten en plichten van de patiënt staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Goed patiëntschap

Meer verantwoordelijkheid voor de patiënt

Wat is goed patiëntschap; wat mag een patiënt worden aangerekend en wat niet? Welke consequenties mag dat hebben zonder de kwetsbaarheid van patiënten en de toegankelijkheid van de zorg uit het oog te verliezen? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.

Scoliosezorg in Nederland moet beter...

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft in oktober 2009 een rapport uitgebracht over de behandeling van scoliosepatiënten in ziekenhuizen in 2008. Om meer te weten te komen over het doel van dit rapport stelde de redactie een aantal vragen aan de voorzitter van de vereniging, Henk Buter.

Van het bestuur

De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Tweede Back-talk.dag een succes!

De uitnodiging voor de tweede Back-talk.dag in het herfstnummer van Wervelingen was veel lezers niet ontgaan. Ruim honderd leden, afkomstig uit alle windstreken, hadden zich aangemeld voor deze dag. Voor het officiële gedeelte waren een kledingadviseuse voor de jongeren en voor de ouders een fysiotherapeute die jarenlange ervaring heeft met de behandeling van scoliosepatiënten uitgenodigd.

Langer zelfstandig blijven wonen

Veel ouderen en hulpbehoevenden willen zolang mogelijk thuis blijven wonen en de regie over eigen leven blijven voeren. Dit kan door woningen ‘op te plussen’ met allerlei bouwkundige aanpassingen, zoals het verlagen/weghalen van drempels, aanpassingen in toilet en badkamer etc. Een goede aanvulling hierop is de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT), in deze context samen te vatten in Domotica. Wat wordt hieronder verstaan en hoe is dat toe te passen? De redactie ging op onderzoek uit.

Betere kwaliteit van leven door (woning)aanpassingen

“Mijn hele leven heb ik overal keihard voor moeten knokken om dit punt te bereiken. Dat ging vaak met veel strijd gepaard.”In dit interview vertelt een vrouw met scoliose hoe haar leven in betere zin is veranderd sinds ze een aantal aanpassingen in haar woning heeft en een ‘Çanta’ (45 km. auto) voor de deur.

Muziek en scoliose

Een scoliosepatiënte vertelt over de betekenis van muziek in haar leven en dat ze keuzes moest maken bij het bespelen van verschillende muziekinstrumenten.

Mijn strijd voor een uitkering

Het verhaal van een vrouw van 62 jaar over haar leven met scoliose en haar strijd voor een uitkering.

Mijn werk in Madurodam

Een scoliosepatiënte van 42 jaar vertelt over haar leven met scoliose en haar baan bij Madurodam, waar ze al 23 jaar werkzaam is. Eerst vijftien jaar in de tuin en daarna zeven jaar in het atelier, waar ze zorg draagt voor het straatbeeld in de miniatuurstad.

Onze zoon heeft aangeboren scoliose

De ouders van een jongetje met (aangeboren) scoliose vertellen over de ontdekking van scoliose bij hun zoontje als hij 4,5 jaar oud is en de operatie die hij moest ondergaan.

Optimale kwaliteit van leven met een scoliose (deel 2)

Op een gegeven moment hebt u te horen gekregen: u (of uw kind) heeft een scoliose. Mensen kunnen heel verschillend reageren op zo’n bericht. In dit artikel wordt een aantal mogelijke reacties beschreven.

Mentaliteit

(column)

Voor u gelezen:

  • Chirurgische ingreep voor 64% debet aan onbedoelde schade patiënt
  • Zorgverleners beloven betere patiëntveiligheid
  • Solliciteren en gezondheid


Groeten uit...

(culturele bijdrage)

Inhoud Werveldingen 4YOU!

De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • Hai! Onze nieuwe columniste stelt zichzelf voor...
  • Mop
  • Lumbaal links onder het röntgenapparaat (column).
  • Indrukwekkend India (slot). Een van de jeugdredactieleden vertelt over haar reis naar India.
  • “Ik ren niet voor een bus”. Het verhaal van een jongen van 19 over zijn scolioseoperatie.
  • Verslag van de modeworkshop door Dyanne Beekman tijdens de Back-talk.dag bij Nemo in Amsterdam.


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Landelijke aanpak veiligheid in ziekenhuizen
www.vmszorg.nl
www.minvws.nl
www.patientveiligheid.org
www.nivel.nl

Patiëntervaring.nl

www.patientervaring.nl
www.cbo.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.hetlsr.nl
www.nvdk.org
www.fondspgo.nl

Patiëntenrechten

www.cliëntenrechten.nl
www.kiesbeter.nl
www.juridischsteunpunt.nl
www.consumentendezorg.nl
www.zorgbelang-nederland.nl
www.clientenrechten.nl
www.npcf.nl

Goed patiëntschap

www.rvz.net

Patiëntveiligheidskaart

www.npcf.nl
www.zon.mw.nl

Langer zelfstandig blijven wonen

Zelfstandig blijven met domotica (pdf)
Het huis denkt zelf, artikel uit de Consumentengids mei 2009 (pdf)

Voor u gelezen:

www.ntvg.nl
www.cg-raad.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.