Wervelingen Winter 2011

Het winternummer heeft als thema ‘scoliose, werk en Arbo’.

“Als iemands lichamelijke klachten verminderen door een werkplekaanpassing, geeft dat een enorme kick”
Werkgevers vaak slecht op de hoogte van mogelijkheden om werkplekken aan te passen
Omdat een van onze bestuursleden een paar jaar geleden goede ervaringen had met aanpassingen aan haar werkplek door De ErgoShop, reist zij samen met een redactielid af naar Gouda voor een gesprek met een van de ergonomisch adviseurs van de ErgoShop. Hij vertelt met enthousiasme over zijn vak en de vele mogelijkheden die er zijn om een betere werkplek voor werknemers te realiseren.

De bedrijfsarts: “Denk vroeg na over je toekomst”
Je bedrijfsarts als adviseur voor werk en gezondheid
Voor het thema van dit nummer: ‘Scoliose, werk en Arbo, ging de redactie op bezoek bij een bedrijfsarts van ArboUnie, de grootste, landelijk werkende arbodienst in Nederland. Wat precies de taak is van een bedrijfsarts en wat zo interessant is aan zijn werk wordt haarfijn door hem uit de doeken gedaan. Ook vertelt hij wat je als werknemer met een scoliose van je bedrijfsarts kunt verwachten.

“Praat met je werkgever en geef aan waar je grenzen liggen”
Een interview met een ergotherapeut/re-integratiespecialist over de begeleiding vanuit ziekte naar werk.

Arbowet- en -regelgeving
Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden om de WAO-instroom drastisch te beperken. De overheid is, ondanks al haar deskundigheid en financiële mogelijkheden, voorheen niet in staat gebleken de grote hoeveelheid WAO-instromers te re-integreren naar ander werk, en als oplossing voor het probleem wordt nu de werkgever hiermee belast.

RSI: hoe kom je eraan en hoe kom je eraf?
RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Het is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Een andere term voor RSI is CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder). Hoe snel je een dergelijke aandoening kunt oplopen, zonder dat je er in eerste instantie erg in hebt, is iets wat de schrijfster van dit artikel een aantal jaren geleden zelf heeft ervaren.

Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet!
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) in werking getreden. De WMK stelt beperkingen aan bepaalde medische keuringen. Aanstellingskeuringen mogen alleen onder strikte voorwaarden worden verricht, als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet.

Solliciteren en gezondheid: beter zwijgen of verstandig spreken?
Solliciteren met een gezondheidsprobleem of een arbeidshandicap vinden veel mensen niet eenvoudig. Er komen veel vragen op mensen af.

Actie: gratis DVD voor nieuwe leden!
DVD ‘Verdraaid lastig… als je scoliose hebt’ is groot succes!
Deze unieke DVD is vooral gericht op jongeren met scoliose en geeft voorlichting over alle facetten van de behandeling. Ook een must voor ouders, behandelaars en iedereen die meer wil weten over scoliose. De DVD is verkrijgbaar in de webshop op www.scoliose.nl en kost voor niet-leden € 20,-. Leden hebben de DVD cadeau gekregen bij de herfst-Wervelingen 2011. Meerdere exemplaren kosten voor leden € 12,-.

Tot 31 maart 2012 ontvangt iedereen die zich aanmeldt als lid van onze vereniging de DVD gratis als welkomstgeschenk!

Van het bestuur
De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Een overheid met een rechte rug?
Jarenlang is door opeenvolgende ministers en kabinetten, met steun van de Tweede Kamer, geld vrijgemaakt om de patiëntenbelangenorganisaties (die ten opzichte van de andere partijen een behoorlijke achterstand moesten inhalen) te ondersteunen, zodat zij hun rol en verantwoordelijkheid bij de kwaliteitsverbetering en effectiviteit van de gezondheidszorg zouden moeten kunnen vervullen.Door de bezuinigingsmaatregel van de overheid wordt het patiëntenverenigingen vanaf 2014 erg moeilijk gemaakt om die rol te blijven vervullen.

Actief zijn bij de Vereniging van scoliosepatiënten ...verrijkend voor jezelf en goed voor een ander...

Aankondiging Scoliosecafé
Tijdens onze bijeenkomsten wordt steeds opnieuw duidelijk dat de mogelijkheid om met andere leden over ‘onze scoliose’ te praten zeer op prijs gesteld wordt. Vanaf 2012 wil het bestuur van de Vereniging van scoliosepatiënten regionale lotgenotencafés (Scoliosecafés) gaan organiseren. In deze laagdrempelige bijeenkomsten zal de onderlinge ontmoeting en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen rondom scoliose centraal staan.

Jubileum gemist...
De schrijfster van dit artikel vertelt dat zij begin oktober door familieomstandigheden in Berlijn moest zijn waardoor zij het 30-jarig jubileum van onze vereniging moest missen. Zij vond dit erg jammer maar kon gelukkig toch nog iets doen. Het toeval wilde dat de Duitse vereniging voor scoliosepatiënten haar 40-jarig jubileum juist van 7 t/m 9 oktober vierde. Elk jaar ergens anders in het land, deze keer uitgerekend in Berlijn.

Grandioos jubileumfeest!
Om samen met het bestuur en de vrijwilligers het 30-jarig jubileum te vieren van de vereniging hadden zich ruim 300 mensen opgegeven, waaronder ook veel jongeren. Het feest werd op 8 oktober jl. gehouden in de ReeHorst in Ede, een prima locatie voor een mooi jubileumprogramma met ‘voor elk wat wils’.

Bewegen: van wetenschap naar praktijk
Tijdens de jubileumdag werd een presentatie ‘Bewegen: van wetenschap naar praktijk’ gegeven door orthopedisch chirurg Lodewijk Van Rhijn en klinisch onderzoeker Chris Arts.

Workshop ‘Klank en Energie’
Kort verslag van deze jubileumworkshop

Vooraankondiging themabijeenkomst 'Longproblematiek bij scoliose'
Datum: woensdag 25 april 2012 van 19.30 tot 22.00 uur in het UMC Utrecht.

Beslissing om me te laten opereren gaf rust...
Op het moment dat een van onze redactieleden dit verhaal schreef was haar operatie net een jaar geleden. Zij vertelt hoe de operatie haar leven heeft veranderd.

‘Zandzakken links laten liggen en lekker sporten’
Ervaringsverhaal over Balanstherapie ter ondersteuning bij een idiopatische scoliose

Happy wheels!
Een verhaal over de E-bike. De schrijfster vertelt hoe gelukkig zij is met deze uitvinding.

Altijd op zoek naar verlichting van pijn en moeheid
Hulpmiddelen bij scoliose
De schrijfster wil haar ‘double major curve’ met torsie en scheefstand van het bekken niet vergelijken met de veel zwaarder getroffen broeders en zusters. Zij heeft een ‘lichte’ scoliose van 40% in de grootste bocht. Toch heeft zij natuurlijk ook zo haar problemen en lastige tijden en is, net als vele anderen, altijd op zoek naar verlichting van de pijn en de moeheid.

Voor u gelezen:

 • Scoliose veilig en nauwkeurig in beeld met nieuwe scantechniek
 • Onafhankelijkheid bedrijfsarts onder druk
 • In geval van nood: ICE-code
 • Medische kaart voor op reis


Oproep: probleem met het vinden van geschikte kleding

Boek: Medisch onderzoek van A tot Z. Het hoe en waarom van 100 belangrijke tests.

Prijsvraag...
Column Wervelwindje

De verschillende fases van
Culturele bijdrage

Inhoud Werveldingen 4YOU!
De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor jongeren:

 • Gespot op het web: www.bogi.nl
 • De spieren los en jezelf mooi maken op de jubileumdag.
 • Actie: gratis DVD voor nieuwe leden!
 • De operatie van Esmée is achter de rug! Zij vertelt hoe het is gegaan.
 • Niet opgeven maar doorgaan is mijn motto (ingezonden verhaal).
 • Londen!
 • Geeft je scoliose problemen op school? Trek aan de bel!


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:
www.ergoshop.nl
www.uwv.nl
www.arbounie.nl
www.arboportaal.nl
www.wikipedia.nl
www.weldergroep.nl
www.wijzermetwelder.nl
www.aanstellingskeuringen.nl
www.orthocor.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.