Wervelingen Winter 2013

Het winternummer heeft als thema ‘ontwikkelingen bracebehandeling bij scoliose´.

Bostonbrace volgens scan: absoluut een vooruitgang
Op bezoek bij Bas van Gijzel, senior adviseur orthopedie bij OIM Brabant
Bas van Gijzel (46) volgde in Bordeaux een cursus bij Rodin. Dit bedrijf ontwikkelde een methode om lichaamsdelen te scannen en op het scherm zichtbaar te maken. De scanner meet alles en geeft op de computer alle lijnen, druk- en correctiepunten aan. De ‘oude’ Bostonbrace kan nu perfect passend gemaakt worden en beter afsteunen en corrigeren.

Belangrijke ontwikkelingen rond bracetherapie - bracing helpt -
Rond de bracetherapie is de laatste tijd een aantal ontwikkelingen gaande die belangrijk zijn voor scoliosepatiënten. Er is veel onderbouwing voor conservatieve behandeling van scoliose met een brace, mits toegepast in de juiste doelgroep en onder de juiste voorwaarden. Dit is in de ‘Beslisboom conservatieve scoliosetherapie’ vastgelegd.

Terugblik op 35 jaar scoliosebehandeling met de Bostonbrace in Nederland
(Ingezonden stuk H. van Velzen, instrumentmaker Livit Amsterdam)

Aankondiging landelijke informatiebijeenkomst op 15 maart 2014 in het Erasmus MC te Rotterdam

Tweeling ziet toekomst vol optimisme tegemoet
Deze twee meisjes vinden scoliose niet zielig, ze hebben een hekel aan medelijden
Tot voor kort liepen drie van de vier dochters in dit gezin nog in een brace en werd de rug van de jongste angstvallig in de gaten gehouden. De tweeling vertelt wat er veranderd is.

Beslisboom conservatieve scoliosetherapie (interview met prof. dr. M. de Kleuver)
In het project 'Scoliosezorg moet beter' besteedt de vereniging onder meer aandacht aan de conservatieve behandelingsmethodieken zoals oefentherapie en bracetherapie. Ook binnen de Raad van Advies komt dit onderwerp regelmatig ter sprake. In 2012 is geconcludeerd dat de contouren van het toepassen van deze therapieën vastgelegd zouden moeten worden. Hierdoor wordt het proces van de therapieën niet alleen duidelijker voor de behandelaar en de instrumentmaker, maar ook voor de patiënt. Prof. dr. M. de Kleuver: “Doel van de beslisboom is om een betere en effectieve conservatieve behandeling van scoliose te faciliteren.” De beslisboom is opgenomen op onze website.

Een steuntje in de rug
Interview met een scoliosepatiënte van 55 jaar die al vanaf haar dertiende scoliose heeft. Ze is er vroeger nooit voor behandeld, maar gezien haar huidige lichamelijke toestand was dat wel beter geweest. Dat was de mening van de orthopeed waar ze de laatste jaren onder behandeling was. Ze draagt elke dag een aangepast korset en vertelt: “Ik ben erg blij dat ik door het korset beter functioneer en vooral dat ik minder pijn heb.”

‘Ik accepteer mezelf meer zoals ik ben’
Een van onze redactieleden interviewde haar vriendin die de Ziekte van Scheuermann heeft. In 1995, toen zij 15 jaar oud was, onderging zij een operatie. Die zou alles oplossen, maar dat beeld bleek verraderlijk; zij hield veel pijn. In de spreekkamer van de arts werd daar niet of zelden over gesproken, want: ‘het materiaal zat goed’.

De brievenbus

Scoliose en de huisarts
De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een leidraad geformuleerd voor de diagnostiek van scoliose door huisartsen. De leidraad is ook op onze website geplaats.

Gameboyrug (column)

Van het bestuur
De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Het gezicht van de vereniging
Kort verslag van de fotoshoot afgelopen oktober op landgoed Heerlijkheid Stoutenburg in Leusden.

Vrijwilligersdag 2013
Verslagje van het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers die actief zijn bij onze vereniging.

Vacatures
Gezocht: nieuwe secretaris voor het bestuur en een nieuw lid van de kascommissie.

Instrumentmakers in beweging
In het kader van het project 'Scoliosezorg moet beter' heeft de vereniging zich de afgelopen jaren vooral gericht op de behandeling van scoliose door orthopedisch chirurgen in ziekenhuizen en op vroegtijdige ontdekking via de schoolarts op scholen. Uiteraard zijn orthopedisch instrumentmakers en fysio-/oefentherapeuten ook onderdeel van dit project.

Waarschuwing
De Vereniging van scoliosepatiënten ziet de laatste tijd een steeds agressievere benadering van scoliosepatiënten via internet met aanbiedingen zoals gratis intakes, 3D-scan’s en intakegesprekken. Deze zijn veelal een opmaat tot zeer dure behandelingen die niet verzekerd zijn (en dus voor eigen rekening komen). Voor de diagnose scoliose en een op het individu toegesneden behandelplan adviseren wij altijd een orthopeed te consulteren in één van de, in scoliose gespecialiseerde, ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen staan vermeld op onze website. Dat is verzekerde zorg en kost de patiënt dus niets.

Zeer geslaagd scoliosecafé! (Verslag door een van onze redactieleden).
Op zaterdag 9 november vond alweer het derde scoliosecafé plaats, een samenkomst van lotgenoten. Deze keer was de locatie van het café in Zwolle, op korte afstand van het station. Het was zowel met het openbaar vervoer als de auto goed bereikbaar. Het bijwonen van een scoliosecafé was voor mij een eerste ervaring en ik was benieuwd wat me te wachten stond.

Persbericht
Wachttijd scolioseoperatie korter, maar norm niet gehaald

Introductie nieuwe huisstijl en website

Voor u gelezen
Evaluatie resultaten VMS Veiligheidsprogramma

Afscheidsstukje
(Culturele bijdrage)

Inhoud Werveldingen4YOU!

De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor jongeren:

  • Lichtpuntjes
  • Veel gelachen tijdens de fotoshoot
  • Hoe ga je ermee om als je een brace moet dragen? (interview)
  • Wennen aan een brace
  • Verjaardag in het ziekenhuis was supergezellig!

Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.