Wervelingen Zomer 2010

Het zomernummer heeft als thema ‘Scoliose en Radiologie’.

Wat wordt verstaan onder radiologie?
Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verrichten van onderzoek en het stellen van diagnoses met behulp van straling of apparaten die de weefsels en organen van het lichaam zichtbaar maken. De radioloog beschikt over verschillende methodes om te zien wat er in het lichaam van een patiënt gebeurt, zonder dat daarvoor een chirurgische ingreep nodig is. Als de behandelend huisarts of specialist niet met zekerheid kan zeggen wat een patiënt mankeert, laat hij in overleg met de radioloog een ‘foto’ maken. De diagnose en het advies van de radioloog is vaak van groot belang. In Nederland worden de namen Radiologie, Radiodiagnostiek en Röntgenologie door elkaar gebruikt.

Ontwikkelingen scoliosebehandeling in het UMC Groningen - en wat kan het nieuwe EOS-röntgensysteem hierbij betekenen?
Prof. dr. A.G. Veldhuizen (62) is als orthopedisch chirurg verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij heeft meerdere ontwikkelingen op zijn naam staan en als het aan zijn ambities ligt gaat hij nog lang door met het verbeteren van de behandeling van scoliose. Sinds een aantal jaren is orthopedisch chirurg dr. F.H. Wapstra zijn rechterhand en tevens toekomstig opvolger. Op 14 april sprak de redactie met beide orthopeden in het grootste ziekenhuis van Nederland.

Betere diagnostiek van scoliose met nieuwe röntgensysteem én minder straling
Gerrit de Vries is gespecialiseerd MBB-er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) conventionele technieken en regie bij de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). Regelmatig maakt hij röntgenopnamen met het EOS-apparaat, het nieuwe röntgensysteem dat sinds september 2009 in het UMCG staat.

Scoliose en röntgenstraling: wat is de relatie met borstkanker?
En wat kan de staande MRI betekenen?
Van oudsher maakt men gebruik van röntgenstraling om de hoek van Cobb bij scoliosepatiënten te bepalen. Patiënten met scoliose zijn vaak (post) adolescente meisjes en jonge vrouwen. Het is bekend dat het borstklierweefsel van deze jonge vrouwen meer stralingsgevoelig is dan op oudere leeftijd. Radioloog Frank Raat legt in dit artikel uit wat de gevaren zijn van (teveel) röntgenstraling en ook welke voordelen de nieuwe staande MRI heeft, die in december 2009 in gebruik werd genomen in het ziekenhuis waar hij werkzaam is.

Röntgenstraling: de uitvinding van Wilhelm Conrad Röntgen
Röntgenstraling is vernoemd naar zijn ontdekker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Röntgen werd geboren in Duitsland, maar hij verhuisde in maart 1848 met zijn ouders naar Apeldoorn. Van 1965 tot 1868 volgde hij een studie werktuigbouwkunde in Zwitserland. Daarna deed hij nog een vervolgopleiding in de natuurkunde en in 1869 promoveerde hij op het proefschrift ‘Studiën über Gase’.

Prijsvraag
De vereniging van scoliosepatiënten gaat ´awareness´ (bewustwording) polsbandjes introduceren voor scoliosepatiënten. In de USA is een initiatief gestart voor deze bandjes en de vereniging wil dit in Nederland oppakken.

Wie weet een goede (Nederlandse) tekst voor het polsbandje?

Besturen: leuk, uitdagend en nodig

De redactie van Wervelingen ziet al een tijdje dat het bestuur van de vereniging uit vier mensen bestaat en dat de werkzaamheden van het bestuur eerder toe- dan afnemen. Tijd voor een gesprek met de voorzitter, Henk Buter.

Van het bestuur
De voorzitter vertelt over de activiteiten waar de vereniging zich mee bezighoudt.

Geen zwart gat voor orthopedisch chirurg dr. Tseng na zijn pensionering
Op 29 april jl. nam orthopeed Carroll Tseng afscheid van zijn geliefde werkplek het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Aan de redactie vertelde hij over zijn ervaringen en ontwikkelingen die hij in zijn lange carrière van meer dan 30 jaar heeft meegemaakt.

Scoliosebehandeling is teamwork
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst over scoliose in het Amphia Ziekenhuis in Breda op 21 april 2010. Sprekers waren orthopedisch chirurg dr. E. Hoebink en orthopedisch instrumentmaker B. van Gijzel.

Scoliose management - conservatieve behandeling van idiopatische scoliose
Op 23 april jl. organiseerde Basko Healthcare een symposium in Utrecht voor medici, paramedici, orthopedisch instrumentmakers en andere betrokkenen bij de behandeling van idiopatische scoliose. Basko levert al meer dan 60 jaar medische hulpmiddelen in de Beneluxlanden, Duitsland en Oostenrijk. Voor de conservatieve behandeling van scoliose zijn dat de modules van de Bostonbrace, aan de hand waarvan orthopedisch instrumentmakers op maat gemaakte braces vervaardigen voor scoliosepatiënten.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Hoe zijn de rechten en plichten van de arts en de patiënt geregeld?
Rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit artikel is te lezen welke rechten en plichten dit zijn.

Driewerf hoera voor het bestuur!
(column)

Optimale kwaliteit van leven met een scoliose (deel 4)
Deze keer gaat het over voldoende activiteiten waar u energie van krijgt.

Voor u gelezen:
Eén CT-scan komt overeen met 64 röntgenfoto’s.

Financiële injectie voor onderzoek naar nieuwe behandelmethode scoliose
Jongstleden mei liet het Nederlandse BioMedical Materials (BMM) programma via een persbericht weten 6,5 miljoen euro te investeren in vier onderzoeksprojecten op het gebied van nieuwe biomedische materialen en hun therapeutische toepassing.
Dr. C. Arts van het UMC Maastricht krijgt 1,9 miljoen euro voor zijn onderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor patiënten met scoliose.

De brievenbus
Wat is beter, rusten of in beweging blijven?

Inhoud Werveldingen 4YOU!
De artikelen in deze speciale kleurenkrant voor de jeugd:

  • De vraag van vandaag: hoe zit het ook weer met scoliose in de zomer?
  • Foto’s en verhalen op scoliose Hyve (interview)
  • Een röntgenfoto maken; waarom en hoe?
  • De mailbox
  • Hello, ik ben geopereerd! (column over scoliose)


Weblinks waarnaar wordt verwezen in de artikelen in Wervelingen:

Wat wordt verstaan onder radiologie?
www.NVBMR.nl

Ontwikkelingen scoliosebehandeling in het UMC Groningen
www.biospacemed.com

Scoliose en röntgenstraling: wat is de relatie met borstkanker?
www.staandemri.org

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
www.rijksoverheid.nl

Optimale kwaliteit van leven met een scoliose (deel 4)
www.ggz.nl


Om de bestanden goed te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF Reader nodig.
Klik op onderstaande button om de gratis reader te downloaden en installeren.