Scoliose en werk

Algemene informatie

 

Als je scoliose hebt, is het goed om staan, lopen en zitten af te wisselen op een werkdag. Het is verstandig om je rug zo min mogelijk te belasten. Zware dozen tillen of bukken kun je beter niet doen.

 

Als je bureauwerk doet, is het belangrijk dat je werkplek goed is afgesteld. Er moet een evenwichtige belasting van nek, schouder, polsen en handen zijn.

 

Overleg met je werkgever en vraag om een aangepaste stoel en bureau. Voel je niet bezwaard: volgens de Arbowet heb je recht op een gezonde werkplek. Daarbij kan je werkgever subsidie krijgen om je werkplek aan te passen. Lees meer.

 

Meer weten over rechten en aanpassingen op het werk? Bekijk onderstaande links of lees het winternummer 2011 van Wervelingen met als thema ‘scoliose, werk en Arbo’.


 

Arbeidsparticipatietool Chronisch Zieken

 

 

Werken is voor veel mensen belangrijk in hun leven. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening, in sommige gevallen zelfs nog meer. Voor hen versterkt 'werken' het meedoen in de maatschappij en juist dat 'meedoen' komt door de aandoening vaak onder druk te staan. Het hebben van een betaalde baan is vaak zeer bepalend in het gevoel van volwaardig burgerschap.

 

Werk is ook belangrijk om de financiële positie te versterken. Deze wordt door de chronische aandoening vaak verzwakt. Enerzijds door de hogere kosten, anderzijds door het ontbreken van een betaalde baan waardoor mensen veelal aangewezen zijn op een uitkering. Een betaalde baan verbetert niet alleen de financiële positie, maar draagt ook bij aan economische onafhankelijkheid. Het toesturen naar verbeterde maatschappelijke participatie in de vorm van werk is daarom van groot belang.

 

Onze vereniging is een van de deelnemers in het project ‘Arbeidsparticipatietool chronisch zieken’. In samenwerking met Stichting September hebben 12 patiëntenverenigingen een (digitaal) instrument ontwikkeld dat beoogt de gevolgen van een chronische aandoening bespreekbaar te maken en daardoor mensen met een chronische aandoening te ondersteunen bij het krijgen of behouden van werk. Stichting September is een not-for-profit organisatie die zich al vele jaren heeft toegelegd op het ontwikkelen van diensten voor mensen met een chronische aandoening.

 

De Arbeidsparticipatietool is een eigentijds instrument, om de gevolgen van een chronische aandoening of handicap bespreekbaar te maken. Het beoogt werknemers met een chronische aandoening enerzijds en werkgevers en andere betrokkenen anderzijds rond het thema 'arbeid' met elkaar te verbinden.

 

Ga naar de arbeidsparticipatietool

 

Voor meer projectinformatie zie www.stichtingseptember.nl/arbeidsparticipatietool