Soorten behandelingen

Hoe eerder een scoliose wordt ontdekt en behandeld, hoe beter het resultaat kan zijn. De behandeling is er in de eerste plaats op gericht om de verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen.

 

De behandeling is in te delen in observatie, conservatieve therapie (oefentherapie en bracebehandeling) en een operatie.

 

Klik hier om te zien welke ziekenhuizen scoliose behandelen en aan welke kwaliteitseisen zij voldoen 

 

Observatie

Afhankelijk van de diagnose en het stadium van de scoliose kan ervoor worden gekozen om een periode van observatie af te spreken met regelmatige controles bij de orthopeed.

 

Oefentherapie

Oefentherapie bestaat uit het doen van speciale oefeningen, zoals corrigerende (houdings-) oefeningen en spierversterkende oefeningen. Dit is ook gericht op de verbetering van de ademhaling en de conditie. Voor meer informatie zie de folder Scoliose en behandeling.

 

Operatie

In Nederland worden per jaar circa 600 mensen aan een scoliose geopereerd. Deze operaties vinden plaats in daartoe gespecialiseerde ziekenhuizen (OCBZ). Doel van een operatie is de wervelkolom zo goed mogelijk te corrigeren en te stabiliseren, met behulp van het plaatsen van schroeven en staven. Zie voor meer informatie onze brochure Scolioseoperaties.

 

Wanneer welke behandeling?

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Als kinderen nog in de groei zijn, kan het zelfs verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren. De diagnose moet worden vastgesteld door een in scoliose gespecialiseerde orthopeed in een operatief/conservatief behandelend ziekenhuis (OCBZ) of een conservatief behandelend ziekenhuis (CBZ).

 

De behandeling is er in de eerste plaats op gericht om de verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen. De te maken keuzes voor de behandeling van idiopathische scoliose zijn vastgelegd in het Stroomschema idiopathische scoliose. Het proces van de conservatieve therapie is weergegeven in de Beslisboom conservatieve scoliosetherapie.

 

Volwassenen die in hun jeugd niet of onvoldoende behandeld zijn, kunnen op latere leeftijd klachten krijgen, zoals vermoeidheid, pijn of ademhalingsproblemen. Om die klachten te verminderen krijgen ze oefentherapie en ademhalingsoefeningen. Soms is alsnog een operatie nodig. Bij volwassen en vooral oudere scoliosepatiënten is er een terughoudend beleid ten aanzien van operaties door het grotere risico dat een operatie op latere leeftijd met zich meebrengt.

 

Wanneer stopt een behandeling?

Dit is onder andere afhankelijk van het soort scoliose, de leeftijd van de patiënt en het soort behandeling. De behandelend orthopeed kan hierover gerichte informatie en advies geven.

 

Bij jongeren met een idiopatische scoliose, die zijn uitgegroeid, zal de bracebehandeling op advies van de orthopeed worden afgebouwd en gestopt.

 

Na een operatie ben je in principe uitbehandeld als de operatie geslaagd is en de revalidatieperiode achter de rug is.